Skip to content

Lê Cung

Lê Cung là một nhà sưu tập và kinh doanh đồ cổ nổi tiếng tại Việt Nam. Ông đã xây dựng một bộ sưu tập đồ cổ đa dạng và mang tính lịch sử cao. Ông cũng là một chuyên gia trong việc định giá và đánh giá đồ cổ.