Sừng nai treo tường nhiều nhánh – Càng nhiều càng đẹp