Bức tượng phật di lặc đục tay bằng gỗ hương giá rẻ nhất đây