Mẫu phật di lặc bằng gỗ nu bách xanh liền khối đẹp