Đầu Trâu Rừng Treo tường

Đầu trâu rừng châu phi cong nhất

Sừng Trâu Treo Tường

Đầu trâu rừng nam phi nguyên bản